HASIL UJIAN SEMESTER II PRODI PIAUD
KELAS REGULER
No Nama NIM Nilai Mata Kuliah Indeks Prestasi
Ushul Fiqh Fiqh 1 Tafsir Hadits Sejarah Peradaban Islam Manajemen Organisasi IAD, IBD, ISD Psikologi Umum Metasfisika II Dasar-Dasar PIAUD Qiratul Kutub
NA NH NA NH NA NH NA NH NA NH NA NH NA NH NA NH NA NH NA NH NA NH
1 Intan 1913470001

#REF!
2 Fadila Priyandini 1913470004

#REF!
3 Yanggi 1913470007 83 A 81 A 81 A 84 A 84 A 83 A 89 A 83 A 75 B 83 A 86 A 3,9
4 Nurilam Harahap 1913470009 87 A 82 A 90 A 89 A 86 A 83 A 93 A 88 A 83 A 85 A 90 A 4
5 Alsafitri A. Prismaloka 1913470011 84 A 81 A 80 B 79 B 84 A 83 A 87 A 81 A 75 B 83 A 85 A 3,7
6 Ayu Rizky 1913470013

#REF!
7 Nurhapida 1913470017

#REF!
8 Bella Purnama Sari 1913470021 84 A 78 B 80 B 79 B 85 A 83 A 88 A 82 A 76 B 84 A 84 A 3,6

HASIL UJIAN SEMESTER IV PRODI PIAUD

KELAS REGULER

No Nama NIM Nilai Mata Kuliah Indeks Prestasi

Psikologi Pendidikan Bimbingan & Konseling Islam Peng Kognitif AUD Pemb Tmatik PIAUD Peng Motorik Kasar & Halus PIAUD Peng Sosial & Emosional AUD Psikologi Perk Anak Pra Sekolah Peng Keter Beribadah AUD Teori Bermain & Permainan Anak Sosiologi & Antropologi PIAUD

NA NH NA NH NA NH NA NH NA NH NA NH NA NH NA NH NA NH NA NH

1 Meisy Purwita 1813470001 87 A 88 A 89 A 81 A 82 A 83 A 83 A 81 A 81 A 86 A 4

2 Rani Pratiwi 1813470002#REF!

3 Junia Melati 1813470003 90 A 88 A 89 A 82 A 84 A 82 A 85 A 85 A 82 A 86 A 4

4 Dita Triani 1813470007#REF!

5 Dina Permata Sari 1813470014#REF!

6 Mutia Rahma 1813470020 90 A 89 A 89 A 81 A 84 A 82 A 84 A 85 A 82 A 86 A 4

7 Sutriani 1813470022 87 A 88 A 89 A 81 A 83 A 82 A 82 A 83 A 82 A 86 A 4