DAFTAR NILAI UJIAN KONPREHENSIF
Prodi Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah STAI Panca Budi
No Nama NIM Mata Ujian Nilai
Studi Islam-Tafsir-Hadis Ahkam Ekonomi Syariah&Perbankan Syariah Hk Acara Perdata&PA di Indonesia Tahsin-Tahfiz& Praktik Ibadah Jlh NA NH
1 Rahma Dear Sinaga 1511450024 70 82 78 81 311 77.75 B
2 Juwita Silalahi 1611450003 75 85 85 90 335 83.75 A
3 Siti Mardiyah Agustina 1611450005 80 95 87 90 352 88 A
4 Agung Prabowo 1611450006 70 75 87 90 322 80.5 B
5 Nadya Kesesa 1611450007 75 85 80 90 330 82.5 A
6 M. Rizky Ananda Fauzy 1611450008 75 82 85 90 332 83 A
7 Nur Aini 1611450009


8 Wan Azimah 1611450011


9 Anjar Sari Dewi 1611450012 70 83 78 85 316 79 B
10 Lili Suwanti Sinaga 1611450013 85 83 78 82 328 82 A
11 Wastika Ningrum 1611450014 80 85 81 82 328 82 A
12 Supitri Liana 1611450016 70 77 70 78 295 73.75 B
13 Mariani 1611450017 80 78 75 80 313 78.25 B
14 Asih Nurul Azizah 1611450018 70 75 83 85 313 78.25 B
15 Yuri Anggreni 1611450019 80 82 82 83 327 81.75 A
16 Ida Naniyati Silaen 1611450020 75 95 84 91 345 86.25 A
17 Mintani Jopanta Sinaga 1611450021 65 75 83 88 311 77.75 B
18 Dea Agita Saragih 1611450023 70 75 82 85 312 78 B
19 Rindi Yarni 1611450024 80 95 85 90 350 87.5 A
20 Yunita Muslimah 1611450025 70 85 86 90 331 82.75 A
21 Dea Indah Wulandari 1611450026 80 75 87 90 332 83 A
22 Ulfi Andriyani 1611450027 70 83 75 82 310 77.5 B
23 Ayu Sri Permadi 1611450028 70 75 83 89 317 79.25 B
24 Indah Isma Hati 1611450029 75 75 81 90 321 80.25 B
25 Dwi Mia Lestari 1611450031 65 75 85 90 315 78.75 B
26 Nilam Permata Saragih 1611450032 60 75 86 85 306 76.5 B
27 Dharma Mustika 1611450033 80 81 81 80 322 80.5 B
28 Windy Pratiwi 1611450034 80 85 82 82 329 82.25 A
29 Wulan Mei Sandi 1611450037 75 81 70 82 308 77 B
30 Sri Ayu Fitriani 1611450038 75 77 70 85 307 76.75 B
31 Sari Atika 1611450040 70 78 70 78 296 74 B
32 Dede Sundari Putri 1611450042 75 75 80 90 320 80 B
33 Hasmar Fauzi Amri Hrp 1611450043 75 82 78 82 317 79.25 B
34 Arman Maulana 1611450044 70 81 78 81 310 77.5 B
35 Giman 1611450045 75 75 85 90 325 81.25 A
36 Rahayu Wahdini Damanik 1611450046 75 85 86 90 336 84 A
37 Hakim Hidayat 1611450048 70 83 72 81 306 76.5 B
38 Linda Jahara 1611450049 80 85 81 85 331 82.75 A
39 Dedy Darma 1611450050 65 75 80 88 308 77 B
40 Yuli Epi 1611450052 75 75 85 88 323 80.75 B
41 Shella Agusyahfita Marpaung 1611450054 75 95 84 90 344 86 A
42 Eka Pertiwi Viranda 1611450056 70 75 81 88 314 78.5 B
43 Sani Wanda 1611450057 75 75 86 90 326 81.5 A
44 Riki Agus Setiawan 1611450059 70 82 70 81 303 75.75 B
45 Kartika Dewi 1611450060 70 81 75 78 304 76 B
46 Dewi Kumala Sari H 1611450061 70 95 82 88 335 83.75 A
47 Novia Lestari 1611450062
0 E
48 M.Asroruddin Hasibuan 17211450023 65 75 88 88 316 79 B
Keterangan:

1. Nilai A & B Tidak Mengulang
2. Nilai C & D Ujian Ulangan
3. Nilai D Ditolak
4.
Tidak Mengikuti Ujian
5.
Belum Bayar Uang Termin